Doprava

Naše společnost dokáže zajistit širokou škálu řešení přepravy zboží na jakýkoli kontinent na světě bezpečně a včas a najít optimální rovnováhu mezi cenou a rychlostí.

Nabízíme zajištění:

Vnitrostátní a mezinárodní silniční přeprava


Železniční přeprava


Námořní přeprava


Letecká nákladní přeprava